Bestuurswisseling

Tijdens de ALV van 14 september jl. zijn er 3 bestuursleden afgetreden en 2 nieuwe bestuursleden gekozen. Het bestuur bestaat nu dus weer uit 3 leden, wat handiger is bij stemmen.

  • Douwe treedt af als secretaris. De Algemene leden vergadering stemt in met de benoeming van Joyce tot nieuwe secretaris.
  • De functie “Algemeen Bestuurslid” was tijdelijk ingesteld om Douwe te ontlasten. Judith had deze taak het afgelopen jaar op zich genomen maar deze functie komt met het nieuwe bestuur weer te vervallen.
  • Ineke treedt na drie termijnen af als voorzitter. De vergadering stemt in met de benoeming van Chris tot voorzitter. Zijn 1e officiële handeling is het bedanken van Ineke, daarbij wordt ook nog een cadeautje uitgereikt (met dank aan de feestcommissie).

Ineke, Douwe en Judith, heel hartelijk dank voor jullie professionele inzet de afgelopen jaren!

En Chris, Joyce en Jo, heel veel succes in deze nieuwe samenstelling!