Privacyverklaring

Privacyverklaring volleybalvereniging Baldadig

Volleybalvereniging Baldadig (hierna: ‘Baldadig’), trainend in sportzaal Literatuurwijk aan de Prozastraat 123 Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  Privacy staat ook bij ons hoog in het vaandel en wij hechten veel waarde aan de bescherming van je gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken, met welk doel en leggen we uit wat jouw rechten zijn.

Contactgegevens:

https://www.baldadig.info/

Locatie: Sportzaal Literatuurwijk Prozastraat 123 Almere

De secretaris van Baldadig is de Functionaris Gegevensbescherming van Baldadig. De secretaris is te bereiken via vv.baldadig@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken en het doel daarvan

Baldadig verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, met welk doen en met wie wij die gegevens nog meer delen (derden):

 • Voor- en achternaam – we willen graag weten hoe we je mogen noemen en we delen dit ook met de sportbond NeVoBo als je lid wordt van onze vereniging
 • Geslacht – Mogen wij en de NeVoBo je meneer, mevrouw of andersdenkend noemen? Ook erg handig om te weten bij het indelen in een van onze mixteams.
 • Geboortedatum – Dan kunnen we je feliciteren op je verjaardag als je lid bent geworden. Omdat we geen jeugdafdeling hebben, gebruiken we je geboortedatum in het aanmeldproces om te bepalen of je binnen de doelgroep valt. En tot slot wil ook de sportbond NeVoBo graag weten wat je geboortedatum is.
 • Adresgegevens – Vooral belangrijk voor de sportbond NeVoBo.
 • Telefoonnummer – We communiceren voornamelijk met elkaar via onze groepswhatsapp. Je telefoonnummer is daarom erg belangrijk
 • Nationaliteit – Alle nationaliteiten zijn welkom bij Baldadig en voor ons ook niet belangrijk, maar de sportbond NeVoBo houdt dit in hun administratie bij.
 • E-mailadres – Soms sturen we je informatie toe over toernooien, uitslagen van de recreantencompetitie, de nieuwsbrief en natuurlijk de rekening! Dat gaat allemaal via elektronische mail. Fysieke post is zo 20e-eeuws.
 • Bankrekeningnummer – Hier vragen wij niet om, maar je wordt wel geacht contributie te betalen via een bankoverboeking. Onze penningmeester kan daarom jouw bankrekeningnummer zien. Eventuele restituties van betaalde gelden storten we daarop terug.
 • Foto’s – Op de website staat een ledenoverzicht met foto’s en wij publiceren regelmatig foto’s die gemaakt zijn tijdens trainingen, wedstrijden of andere evenementen waaraan wij deelnemen. Als je dit niet op prijs stelt, kun je dit aangeven bij de webmaster.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baldadig bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

 • Ben je lid geworden? Dan bewaren we je persoonsgegevens tot 2 jaar nadat je bij ons bent uitgeschreven. Betalingsgegevens zijn we verplicht om 7 jaar te bewaren.
 • Ben je op de wachtlijst geplaatst? Dan nemen we na maximaal een half jaar contact met je op om te vragen of je nog op de wachtlijst wil blijven. Zo niet, dan verwijderen we je persoonsgegevens.
 • In alle andere gevallen verwijderen wij na 3 maanden jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Baldadig verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit verplicht is (voor het aanmelden bij de volleybalbond) of nodig is (als daarom gevraagd wordt bij de evenementen waarvoor jij je hebt aangemeld).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Baldadig gebruikt alleen functionele en statistische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens van minderjarigen

Baldadig is een volleybalvereniging die zich richt op volwassenen. Wij hebben geen jeugdafdeling. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld of ontvangen over een minderjarige, neem dan contact met ons op via vv.baldadig@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Baldadig en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar vv.baldadig@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Baldadig wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baldadig neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via vv.baldadig@gmail.com.